Chow Chow Italia

I NOMI CINESI PER CHOW CHOW

Nomi cinesi per cani asiatici

E’ risaputo che molte razze provengono dal continente asiatico – dalla Cina, dal Giappone, dal Tibet e dalla Siberia, la cui area era precedentemente parte della Manciuria. A volte vengono usati, per questi cani asiatici, dei nomi che hanno un suono orientale, ma che non hanno alcun significato nei Paesi di origine. Probabilmente alcuni dei nomi sotto riportati possono avere dei suoni meno altisonanti o accattivanti, ma sono traduzioni reali.

La ricerca è basata sul volume Chinese Names for Oriental Dogs di Will C. Mooney – 1975

A

Adorabile Ch’ung Pai Te
Avventuriero Mao Hsien
Ambra Hu P’o
Ametista Tzu Shui Ching
Albicocca Hsing Tzu Yen See
Arrogante Ao Man Te
Atleta Yun Tung Chia

B

Bambino Ying Erh
Bellezza Mei Li
Bandito T’u Fei
Bambù Chu
Bronzo Ch’ing T’ung
Budda Fo
Bottone Niu K’ou

C

Camelia Shan Ch’a
Capitano Shang Wei
Carota Hu Lo Po
Cavaliere Ch’i Ping
Ciliegia Ying Shui Kuo
Carbone Mei
Corallo Shan Hu

D

Dalia T’ien Chu Mu Tan
Delicato Mei Wei Te
Delizioso K’uai Lo
Devoto Feng Hsien
Diamante Chin Kang Tsuan
Distinto Cho Yueh Te
Divino Shen

E

Ebano Wu Mu
Elegante Yu Mei Te
Eccezionale Ch’u Wai
Eccellenza Yu Yueh Te
Entusiasta Je Hsin
Eco Hui Sheng
Est Tung

F

Fiabesco Shen Kuai Hsiao Shuo
Favoloso Yu Yen Te
Fedele Hsin Yen
Fantastico Ch’i Huan Te
Fantasia Huan Hsiang
Fiore Hua
Fortuna Ming Yun

G

Generoso K’ang K’ai te
Gentleman Shen Shih
Gemma Pao Shih
Generale Shang Chiang
Glorioso Kuang Jung Te
Grazioso Yu Ya Te
Guardiano Pao Hu Jen

I

Idolo Ou Hsiang
Imperiale Ti Kuo Te
Inchiostro Mo Shui
Intimo Ch’in Mi Te
Intrepido Yung Kan Te
Iris Ch’ang P’u
Irresistibile Pu K’o Ti K’ang Te

L

Leonessa P’in Shih
Loto Lien Hua
Leale Chung Hsin Te
Lanterna Teng Lung
Libertà Tzu Yu
Luna Yueh
Lode Tsan Mei

M

Magico Mo Shu
Mogano Hung Tsung Se
Maestoso Tsun Yen Te
Meraviglioso Ch’i I Te
Monarca Chun Chu
Magnifico Hua Li Te
Merletto Hsien Tai

N

Nobile Kao Kuei Te
Notturno Yeh Chien
Notte Yeh
Nero Hei Te
Nuvola Yun
Natura Tzu Jan
Nord Pei Fang

O

Oriente Tung Te
Orientale Tung Fang Te
Osservatore Kuan Ch’a Che
Opale Tan Pai Shih
Opera Ko Chu
Oasi Lu Chou
Orchidea Lan Chu Chih Wu

P

Pagoda T’a
Pittore Hua Chia
Poeta Shih Jen
Primula Ying Ts’ao Hua
Principe Huang T’ai Tzu
Principessa Kung Chu
Porpora Tzu Se Te

R

Raro Han Yu Te
Ribelle P’an T’u
Rosso Hung Se Te
Rubino Hung Pao Shih
Rosa Mei Kuei
Raffinato Ching Lien
Regina Huang Hou

S

Sensazionale Fei Ch’ang
TeSerenata Yeh Ch’u
Segreto Pi Mi Te
Stella Hsing
Stupendo Wei Ta Te
Stella del Nord Pei Chi Hsing
Saggezza Chih Hui

T

Tuono Lei
Topazio Huang Yu
Tesoro Ts’ai Pao
Tramonto Jih Lo
Trionfo Shènglì
Tenace Wan Qiang De
Talento Tian Cai

P

Pagoda T’a
Pittore Hua Chia
Poeta Shih Jen
Primula Ying Ts’ao Hua
Principe Huang T’ai Tzu
Principessa Kung Chu
Porpora Tzu Se Te

R

Raro Han Yu Te
Ribelle P’an T’u
Rosso Hung Se Te
Rubino Hung Pao Shih
Rosa Mei Kuei
Raffinato Ching Lien
Regina Huang Hou

S

Sensazionale Fei Ch’ang
TeSerenata Yeh Ch’u
Segreto Pi Mi Te
Stella Hsing
Stupendo Wei Ta Te
Stella del Nord Pei Chi Hsing
Saggezza Chih Hui

T

Tuono Lei
Topazio Huang Yu
Tesoro Ts’ai Pao
Tramonto Jih Lo
Trionfo Shènglì
Tenace Wan Qiang De
Talento Tian Cai

V

Valore Yung Kan
Velluto T’ien E Yung Te
Violetta Tzu Lo Lan 
Virtù Mei Te
Virtuoso Mei Te Te
Vermiglio Yin Chu
Vento Feng

Z

Zafferano Fan Hong Hua
Zaffiro Lan Bao Shi
Zenzero Sheng Jiang
Zodiaco Huang Dao
Zucchero Tang
Zen Chan Zong
Zenit Tian Ding

Chow Chow Company
Chow Chow Company
Forum Chow Chow Italia
Forum Chow Chow Italia
Ceppo Rosso Chow Chow
Ceppo Rosso Chow Chow